บทความทั้งหมด

ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2566 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก มีพนักงานบางกลุ่มที่ต้องกักตัว จึงส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตที่ลดลง

บริษัทฯ จะทำการปรับลดราคาลง 10% สำหรับค่าบริการชุบอโนไดซ์, ชุบดีบุก, งานล้างกันเคลือบสนิมและการล้างทำความสะอาดชิ้นงานโลหะทุกประเภท โดยจะลดราคาในทุกใบสั่งซื้อที่มีการชำระเป็น "เงินสด" ซึ่งจะมีผล ระหว่างวันที่ 1มีนาคม-30 เมษายน 2565

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับไลน์ผลิตใหม่ของเราที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้

บจก.หงไท่ซิน ขอมอบชุดPPE จำนวน 200ชุด เครื่องให้ออกซิเจนจำนวน 2ถัง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 2เครื่อง ให้แก่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางปลา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 บริษัทฯ และพนักงานทุกคนขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัส Covid-19 และขอส่งกำลังใจให้ทุกภาคส่วนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

บริษัท หงไท่ซิน จำกัด จัดกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว โดยมีพนักงานร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิด ปลูกผักสวนครัวในพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานของบริษัทฯ โดยใช้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคเอง ทางบริษัทจึงได้นำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับองค์กร โดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้น อีกทั้งเป็นการลดรายจ่าย และเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในองค์กรอีกด้วยค่ะ

บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินตาม "โครงการสถานประกอบการนำร่องด้านการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ด้านการจัดการคุณภาพน้ำทิ้ง/น้ำเสีย การจัดการคุณภาพเสียง การจัดการกากอุตสาหกรรมและสารเคมี และการจัดการขยะมูลฝอย

คุณสมบัติของผู้สมัคร  - เพศชาย-หญิง  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการอบรมก่อนการทำงานจริง

บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการช่วงเหลือและแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับท่าน บริษัทจะทำการลดค่าบริการชุบ 10% ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 **เงื่อนไขการชำระค่าบริการเป็นเงินสดเท่านั้น และขั้นต่ำต่อรอบบิลเพียง 1,500 บาท**

บริษัท หงไท่ซิน จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในวันปีใหม่ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง งานการหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน และพนักงานจัดส่ง สแกน QR Code “ ไทยชนะ” ก่อนเข้าออก บจก.หงไท่ซิน หรือ ลงทะเบียนคัดกรองผู้รับบริการด้วยนะคะ เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาติดต่อภายในบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด และสามารถติดตาม หรือสืบสวนโรค กรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิค-19 บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้ง QR Code ตรงบริเวณประตูทางเข้า-ออก จึงขอให้ลูกค้าทำการสแกน QR Codeโดยขอให้เช็คอิน ก่อนเข้ามาในบริษัทฯ และเช็คเอ้าท์ ก่อนออกจากบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมประกวดชื่อโครงการคัดแยกขยะในโรงงาน เพื่อนำมาปฏิบัติจริงในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวินัยให้กับพนักงานทุกคน และลดภาระการจัดเก็บขยะของเทศบาล ลดปริมาณขยะภายในโรงงาน และปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวสมุทรปราการ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมตัวไปเที่ยวกันนะคะ กับงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ หรืองานเจดีย์ประจำปี 2563 ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการได้มติออกมาแล้วว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 7-18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ฝ่ายการตลาด บจ.หงไท่ซิน ขอส่งความคิดถึง, เป็นห่วงมายังลูกค้าทุกท่าน

บริษัทฯ จะทำการปรับลดราคาลง 10% สำหรับค่าบริการชุบอโนไดซ์, ชุบดีบุก, งานล้างเคลือบกันสนิม และการล้างทำความสะอาดชิ้นงานโลหะทุกประเภท โดยจะลดราคาในทุกใบสั่งซื้อที่มีการชำระเป็น เงินสด ซึ่งมีผลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563

“ตู้ธรรมดา” ที่ให้มากกว่า “การแบ่งปัน”

บริษัท หงไท่ซิน จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบของขวัญให้แก่ลูกค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 บริษัท หงไท่ซิน จำกัด ให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยตระหนักถึงสุขภาพของพนักงานที่ได้ ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นหนึ่งในความห่วงใยที่ทางบริษัทฯ มอบให้

วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บ.หงไท่ซิน ได้ร่วมทำกิจกรรมทาสีกุฏิวัดราษฎร์บำรุง (คลองตาเจี่ย)

บริษัท หงไท่ซิน จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร

พนักงานควบคุมรถยกของเราต้องมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ยก เคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้า ได้อย่างถูกต้อง

บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมสภาพผิวก่อนการชุบ

เราทำดีด้วยหัวใจ บริษัทหงไท่ซิน จำกัด ร่วมทำความดีถวายในหลวง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้