เกี่ยวกับเรา


     
     บริษัท หงไท่ซิน จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่  5 พฤษจิกายน พ.ศ.2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยทีมงานบริหารจากไต้หวันผู้ทีสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ไต้หวัน และประมาณ 31 ปีที่ประเทศไทย จึงนับได้ว่าเรามีประสบการณ์รวมกว่า 48 ปี ในด้านงานชุบโลหะ

    บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทการชุบเลขที่  จ.3-100(5)-2/45 สป.  เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการชุบโลหะประเภทดีบุก, อโนไดซ์ และ งานล้างโลหะในอุตสาหกรรมหลายกลุ่มเช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออุตสาหกรรม เกี่ยวกับวัสดุตกแต่ง   ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศไต้หวัน  เทคโนโลยีการชุบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพโดย 90% เป็นการนำเข้าจากประเทศไต้หวัน  มีการควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐานตรงกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์และมีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในประเทศไทย   บริษัทต้องการที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพของ UKAS 1. ISO 9000:2008 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551, 2. ISO9001:2008 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 และ 3. ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 และปัจจุบันเราได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจาก ISO9001:2015 จาก บริษัท G. Certification   เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562.

 

 หลักการบริหารระบบคุณภาพของบริษัท 

นโยบายคุณภาพ
"คุณภาพดีเลิศ  ส่งมอบทันเวลา บริการประทับใจ พัฒนาต่อเนื่อง"

ทางบริษัทขอสัญญาว่า
1.จะให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกส่วนได้อย่างเต็มที่ อันมีจุดประสงค์สูงสุดคือความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอ
2.เน้นหนักในการบริหารกระบวนการโดยอาศัยหลักการ Plan–Do–Check–Act  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.ให้ความสำคัญกับการบริหารที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อกำหนดจากลูกค้า
4.เอกสารอ้างอิง ISO 9001 : 2015       
5.การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001: 2015

 วิสัยทัศน์ 

1.จะเป็นโรงงานชุบโลหะที่แห้งสะอาดปลอดภัย  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใน จ.สมุทรปราการตลอดไป
2.จะเป็นโรงชุบโลหะที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO9001:2015 อย่างจริงจัง จริงใจ  100%  ภายในปี  2563

 พันธกิจ 

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่พนักงาน
2.รักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมอาสาพัฒนาชุมชน
3.ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการจากเราเป็นอันดับแรก

กลยุทธ์

1.ฝึกอบรมให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและการสื่อสารภายในองค์กร
2.มีการจัดการน้ำเสีย, กลิ่น, ไอ ควันเคมี อย่างมีประสิทธิภาพ
3.จัดทำ / ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน จ.สมุทรปราการ
4.ฝึกอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบ คุณภาพ  ISO9001:2015

 HTS PRESENT ENG 2015 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้