ชี้แจงส่งงานล่าช้าอันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19

Last updated: 2022-03-25  |  231 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชี้แจงส่งงานล่าช้าอันเนื่องมาจากการระบาด COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก มีพนักงานบางกลุ่มที่ต้องกักตัว จึงส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตที่ลดลง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยุบกะดึกและเปิดโอทีเต็มกำลังสำหรับการผลิตกะกลางวัน เพื่อให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ขอความกรุณาให้ท่านได้โปรดวางแผนการสั่งผลิตล่วงหน้าให้นานขึ้นกว่าเดิม
ทางบริษัทฯ จึงส่งจดหมายฉบับนี้มาเพื่ออธิบายและขออภัยอย่างสูงในความล่าช้าในการส่งมอบ อย่างไรก็ตามเราจะพยายามทำให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด
กรณีเร่งด่วนกรุณาแจ้งให้เราทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 02-346 0888-92, 085-9165005

Powered by MakeWebEasy.com